Đặc sản

cha com

CHẢ CỐM HÀ NỘI (1KG)

(26 miếng)

cha cua be

CHẢ CUA BỂ (1KG)

(24 – 26 miếng) 

mua chả ốc giá sỉ

CHẢ ỐC KINH KỲ (1KG)

(22 miếng)

chả mực

CHẢ MỰC HẠ LONG (1KG)

(20 – 22 miếng)

cha sun

CHẢ SỤN (1KG)

(24 – 26 miếng)

doi sun

DỒI SỤN (1KG)

(14 – 16 cây)

nem chua rán

NEM CHUA RÁN 

  + Loại chưa lăn bột (gói 50 cây)

  + Loại đã lăn bột (hộp 20 cây)

cha ca ha noi

CHẢ CÁ HÀ NỘI (1KG)

mắm tôm thanh hóa

MẮM TÔM THANH HÓA 

(BÌNH 5L)

ban si nuoc cot mo tuoi

NƯỚC CỐT MƠ TƯƠI

(HŨ 2L)

nuoc sau tuoi

NƯỚC CỐT SẤU TƯƠI

(HŨ 2L)

nước atiso

NƯỚC CỐT ATISO ĐỎ

(HŨ 2L)

chả cua